GREMI DEL VIDRE PLA I TANCAMENTS DE CATALUNYA Construcció Barcelona Barcelona
GREMI DEL VIDRE PLA I TANCAMENTS DE CATALUNYA Construcció Barcelona Barcelona
GREMI DEL VIDRE PLA I TANCAMENTS DE CATALUNYA Construcció Barcelona Barcelona


El Gremi del Vidre Pla i Tancaments de Catalunya, que té els seus orígens en l'any 1424, és una entitat sense ànim de lucre, per a la representació, gestió, defensa i foment dels interessos professionals dels seus membres.

De les empreses acreditades des de fa anys, en resulten professionals capacitats i responsables, capaços de donar resposta a les exigències que el mercat actual imposa.

El Gremi del Vidre Pla i Tancaments de Catalunya, aconsella que sempre que es desitgi qualitat, responsabilitat i garantia, es recorri a les empreses agremiades.

El Gremi del Vidre Pla i Tancaments de Catalunya, per tal d'unificar criteris de serveis, qualitat, garanties i resoldre les problemàtiques comunes a les empreses del sector, ha constituït la Comissió del Vidre Aïllant i Transformadors (COVAT).
Convidem a totes les empreses interessades a formar part de l'esmentada comissió.
Contacteu amb el Gremi.

 

 

Estem associats a PIMEC, la confederació patronal que representa i defensa els interessos de les micro, petites i mitjanes empreses (Pimes) i els autònoms de Catalunya. 

Som socis del Consell de Gremis, una federació d'entitats de representació empresarial i sectorial, creada l'any 1980 per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del comerç, dels serveis i del turisme de Catalunya. Està integrat per gremis i associacions sectorials que actualment agrupen prop de 15.000 petites i mitjanes empreses.


Som socis també de la Confederación Empresarial  Española del Vidrio y la Cerámica, CONFEVICEX
, que representa i defensa els interessos de les empreses del sector de tot Espanya i que també participa en la confecció del nostre Conveni.

Som membres del Consell Sectorial de la Construcció que participa en els Consells Sectorials de FP.