GREMI DEL VIDRE PLA I TANCAMENTS DE CATALUNYA
PELAI, 9
08001 - BARCELONA
Tel. 93 3187731
info@gremividrepla.com

SEMPRE AL COSTAT DEL VIDRIER

El Gremi ofereix als seus agremiats una àmplia gamma de serveis en tots aquells temes relacionats amb al seu sector, que és molt ampli ja que agrupa els fabricants i transformadors de vidre pla, les empreses instal·ladores, els comerciants al major i al menor, i els artesans de vidre pla.

El Gremi manté estretes relacions de col·laboració amb l´Administració Central, la Administració Autònoma de Catalunya, els Ajuntaments i altres Institucions. Entre moltes altres col·laboracions destaquem la que mantenim amb el Ajuntament de Barcelona disposant de l´autorització de carrega i descarrega sense límit horari per als nostres afiliats. També col·laborem amb fomentar el pla renovat de finestres, del que gaudeixen els consumidors final.

El gremi també representa els interessos dels nostres empresaris a tota Catalunya, intervenint a la negociació col·lectiva. Estem totalment implicats en la prevenció dels riscos laborals de manera que hem sigut co-partíceps de la redacció y desenvolupament del reglament de la targeta específica per vidriers (TPCV). En aquest sentit, el Gremi ha obtingut el reconeixement i l´autorització per ser el Punt de Tramitació per tota Catalunya de la targeta, amb al suport de la Generalitat de Catalunya.

En quant formació, promovem els cursos amb el continguts obligatoris per directius i treballadors en obra, que poden ser subvencionats quan les empreses reuneixen las condicions i requisits adients.

Disposem d´un servei d´assessoria jurídica, a càrrec de l´advocada Sra. Glòria Puig i Torrent per tots els afiliats y també posem en coneixement dels socis totes las normes legals de importància a través de circulars.

Els nostres socis poden gaudir d´avantatges econòmiques gràcies a la nostre vinculació com soci de ple dret de PIMEC-SEFES.

Els nostres associats tenen disponibilitat de fer reunions per temes del seu interès als locals del Gremi, gratuïtament amb cita prèvia.

Organitzem trobades i conferències tècniques i jurídiques d´ interès per els diferents sub-sectors.

webpime